องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


โครงการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3


📢 โครงการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 🌿

2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-10
2022-05-04
2022-05-03