องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
วันศุกร์  ที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกท่าน ได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สำหรับเตรียมความพร้อมในวันปฏิบัติงานจริง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

2022-11-23
2022-11-21
2022-11-18
2022-11-10
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-12
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29