องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
วันศุกร์  ที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกท่าน ได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สำหรับเตรียมความพร้อมในวันปฏิบัติงานจริง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

2023-09-19
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-18