(กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรการถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรจากผู้เชี่ยวชาญและการขยายพันธุ์สมุนไพรหายาก/ใกล้สูญพันธ์)

  ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ

  ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด"

  ประชาสัมพันธ์ "โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)"