องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง ฉบับที่ 25/2565


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มอบหมายให้

นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ

ล้างพื้นพุน้ำร้อน หมู่ 4 บ้านพุน้ำร้อน

2022-08-18
2022-08-18
2022-08-17
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-14
2022-08-11
2022-08-11